Hệ thống KPI Doanh nghiệp – Định nghĩa

#1: Định nghĩa

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator. Hiểu chung theo nghĩa Tiếng Việt là  chỉ số hiệu suất cốt yếu của một đối tượng tương ứng. Có thể đó là chỉ số chính để đo lường hiệu quả thành công của một công việc, một dự án, năng lực nhân sự hoặc quy trình cụ thể trong kinh doanh.

Như vậy, chỉ số này chính là công cụ quản lý, giúp người dùng khảo sát, phân tích, đo lường khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra

#2: Một số đặc điểm chính

Đây là chỉ số đánh giá phi tài chính:

  • Không giống như các chỉ tiêu tài chính doanh thu, lợi nhuận, được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ, các chỉ số KPIs là những thước đo có thể lượng hóa được nhưng đo lường những vấn đề sâu xa hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu.
  • Chỉ số này được đo lường và đánh giá thường xuyên: Đây là đặc điểm đặc trưng của chỉ số hiệu suất cốt yếu bởi nó phải được theo dõi, đo lường hàng ngày, hàng tuần. Chứ không phải là theo từng tháng, từng quý hay từng năm. Nó là chỉ số đo lường hiện tại hoặc tương lai chứ không phải là các chỉ số trong quá khứ. 

KPI phản ảnh mục tiêu của một dự án, tổ chức hay doanh nghiệp.

  • Mà mục tiêu và sứ mệnh này được hoạch định, chỉ đạo thực hiện bởi ban giám đốc và những nhà quản trị cấp cao. Bởi vậy, chỉ số này chịu tác động trực tiếp từ ban quản trị của tổ chức.
  • Gắn trách nhiệm cho từng nhóm hoặc từng cá nhân riêng lẻ: Dựa vào chỉ số

này mà nhà quản trị có thể theo dõi và phỏng vấn bất kỳ một nhóm làm việc hay một nhân sự cấp dưới nào có liên quan

§   Chỉ số KPI luôn đòi hỏi từng cá nhân phải hiểu và có hành động điều chỉnh

  • KIP có tác động tích cực và tạo hiệu ứng dây chuyền: Nếu tổ chức áp dụng KPI đúng chuẩn thì sẽ có ảnh hưởng tích cực đến các yếu tố thành công cốt yếu của doanh nghiệp (CFS) và ngược lại. Ngoài ra, KIPs còn có ảnh hưởng theo dạng dây chuyền đến 3 chỉ số đo lường hiệu suất còn lại dưới đây:

+ RI (Result indicator): Chỉ số kết quả

+ KRI (Key Result Indicator): Chỉ số kết quả trọng yếu

+ PI (Performance Indicator): Chỉ số thể hiện các hành động cải thiện hiệu suất

#3: Đối tượng áp dụng

Mọi tổ chức, doanh nghiệp đều có thể tìm hiểu và xây dựng hệ thông KPIs nhằm theo  dõi, đo lường, cải thiện hiệu suất công việc, thông qua đó đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể KPIs có thể được áp dụng trong việc:

  • Quản lý nhân sự,
  • Chiến dịch marketing,
  • KPI trong SEO….

Phần 2: Yêu cầu khi áp dụng kênh KPI

Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản khi xây dựng và áp dụng KPIs. Đây không phải là những yêu cầu bắt buộc nhưng lại là những yêu cầu có tính quyết định đến việc thành công của hệ thống.

#1: Đảm bảo tiêu chí SMART

#2: Đảm bảo sứ mệnh, tầm nhìn và các chiến lược của tổ chức phải nhất quán

#3: Phải kết hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa đo lường và đánh giá, hoạch định và cải  tiến hiệu suất

#4: Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống quản lý chung

5 (100%) 1 vote

Tác giả: Hạo Thiên
Yêu thích sự tự do. Sự khác biệt là tôn chỉ trong việc Xây dựng Doanh nghiệp bài bản. Thích nghe tiếng nước chảy, nhạc thiền. Đam mê tốc độ - Xe mô tô, du lịch bụi. Thi thoảng viết lách chơi và xuất bản được 1 số cuốn sách nhỏ....